تنهــــــــــــا

لطفا هی نپرس دلتنگی چه معنی دارد ؟

دلتنگی معنی ندارد

درد دارد

چه سخت است دلتنگ قاصدک بودن در جاده ای که در آن هیچ بادی نمی وزد

برچسب‌ها: جملات کوتاه
|سه شنبه 5 شهریور1392| 23:32||